Normes d’ús del refugi

1. No Rellogueu el refugi.

2. No supereu l’ocupació màxima establerta per a 10 persones.

3. No fumeu a l´interior del refugi.

4. No Porteu animals, a excepció de cans guia.

5. Comunicau a l’hora d’entrada o sortida, a l’Ajuntament d´Escorca, qualsevol incidència que vegeu a les instal·lacions del refugi o en el seus voltants.

6. Respectau l’entorn del refugi.

7. Netegeu el refugi per deixar-lo en les condicions inicials d’entrega. Per aquesta finalitat l’Ajuntament s’encarregarà de facilitar els estris necessaris.

8. Respectau el silenci, sobretot, a partir de l’horabaixa, atès que és un espai per a gaudir de la natura i la tranquil·litat.

9. Seleccionau el fems que genereu i dipositau-lo als contenidors corresponents.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions portarà amb si la pèrdua de l’import de la fiança i l’obertura, si escau, del corresponent expedient administratiu.