La reserva per a l’ús del refugi es podrà fer amb una antelació màxima de 2 mesos.

La reserva per a l’ús del refugi serà per nits, sense que la duració de la mateixa pugui ser inferior a 2 ni superior a 6 nits consecutives.

Per reservar el refugi del Port de sa Calobra seguiu les següents passes:

1. Accediu a l’aplicació de la pàgina web de l’ajuntament a través de l’enllaç del refugi per consultar el calendari de reserves.

2. Seleccionau les dates que desitgeu.

3. Emplanau la sol·licitud.

4. La recaptació de la taxa, la fiança i l’impost sobre estades turístiques: es farà efectiva en el moment de la reserva, mitjançant targeta o transferència bancària. En cas de pagament per transferència bancària s’haurà d’enviar el justificant a l’adreça electrònica “refugis@ajescorca.net” en el termini màxim de 48 h.

5. Recollida de les claus: amb l’autorització per a l’ús del refugi, es facilitarà un PIN per a la recollida de les claus què es farà a través d’una caixa fort per a claus ubicada a l’exterior de l’oficina d’informació del Port de sa Calobra.

6. L’entrada al refugi serà a partir de les 14 h del primer dia de l’autorització per a l’ús del refugi.

7. La reserva del refugi inclou autoritzacions per a l’aparcament de 4 vehicles a una zona habilitada per els usuaris del refugi que es troba dins la zona de residents. Cada autorització, s’ha de col·locar, dins el corresponent vehicle, al parabrises davanter de forma clarament visible.

8. La sortida del refugi es realitzarà abans de les 17 h del darrer dia de l’autorització per a l’ús del refugi.

9. L’usuari està obligat a retornar les claus a la mateixa caixa fort per a claus a l’hora de la sortida del refugi.

10. L’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar l’ús del refugi municipal.

En cas d’anul·lació de la reserva:

— Es retornarà el 100 % del preu de la reserva en cas de que faltin més de 15 dies naturals per a la data reservada.
— En cas de que faltin entre 15 i 6 dies naturals per a la data reservada es retornarà un 50 % del preu de reserva.
— En cas de que faltin 5 dies naturals o menys per a la data reservada, es perdrà el total de l´import abonat.
— En tot cas, no es retornarà el preu de la reserva en el cas d’anul·lacions parcials.