Reserva d'estacionament al Port de sa Calobra per a vehicles de més de 9 places

INFORMACIÓ RESERVA ESTACIONAMENT PÀRQUING SA CALOBRA

 • La reserva d'estacionament és obligatòria tot l'any.
 • Hi ha disponibilitat de 35 places d'estacionament diàries.
 • La reserva d'estacionament s'ha de realitzar sempre abans de les 0 h del dia anterior al de la reserva.
 • Independentment del número de reserva d'estacionament obtingut, el primer vehicle que arribi haurà d'aparcar a la plaça número 1 i, així, per ordre d'arribada, ocupar correlativament els estacionaments, sense deixar espais buits.

TIPUS D'ABONAMENTS

 • Abonaments anticipats per a tota la temporada. ( Sol·licitud)
 • Abonaments diaris.

ADQUISICIÓ D'ABONAMENTS

Els abonaments es podran adquirir de la següent manera:
 • Abonaments anticipats per a tota la temporada.
       - Es podran sol·licitar a l'Ajuntament d'Escorca.
       - Aquests abonaments no suposen la reserva automàtica d'estacionament.
       - Cada abonament facilitarà un número d'autorització que servirà per realitzar, en aquest enllaç, la reserva de l'estacionament, pel dia seleccionat.
       - Aquests abonaments només tenen validesa dins l'any natural.
 • Abonaments diaris.
       - Es poden sol·licitar directament en aquest l'enllaç.
       - Aquests abonaments suposen la reserva automàtica d'estacionament pel dia seleccionat.

Tarifes

El quadre de tarifes pels abonaments dels dos apartats anteriors, serà el següent:
Abonaments Tarifa per abonament Descompte Tarifa final
Més de 1.000 10€ 60% 4€
De 500 a 999 10€ 25% 7,50€
De 1 a 499 10€ 0% 10€
Sense reserva 200€ 0% 200€

INSTRUCCIONS i PLÀNOL PER L'ESTACIONAMENT